onsdag 23. desember 2009

Lagledermøtet flyttet til 20/1.

Lagledermøte kl 18.30 20. januar 2010


DFI Fotball innkaller til lagledermøte 20. januar kl 18.30 i Møterom 2, Frognhallen. NB! Minst en fra hvert lag må møte - her er agenda:

1. Utkast justering treningsavgifter (jfr. vedtak årsmøtet 2009)
2. Opplegg dugnader 2010
3. Politiattester
4. Plan for utvikling av baner og anlegg
5. Plan for hospitering - hovedlinjer
6. Eventuelt

fredag 11. desember 2009

Treningstider Høiås/Folkvang vinter/vår 2010

Mange etterlyser treningstider på Høiås og Folkvang fra januar 2010.  Treningstidskabalen er på vei, men jeg må fortsatt avvente tildelte tider i Ås og Ski for de eldste lagene. Nettopp dette setter føringer for hva som blir av ledig tid på Høiås og Folkvang. Mye kan tyde på at a-lag og G19, samt G/J16 og G95 vil få tid på kunstgresset i Ski eller Ås.  Muligens også G/J-96. Men hvor mye, og når er fortsatt ikke helt klart.  Derfor kan heller ikke kabalen spikres helt ennå. Men det at mange lag nå får treningstid utenbygds, medfører at de yngre lagene vil få disponert mer tid på Høiås og Folkvang.  Sånn det ser ut vil 96, 97 og 98-lagene få mye tid på Høiås og noe på Folkvang. Alle sjuerlag og de eldste femmerlagene vil helt sikkert få treningstid ute.  Men når kan vi altså ikke svare på akkurat nå. Jeg avventer treningstid i Ås, og når den er på plass så kan jeg gjøre ferdig treningstidskabalen i DFI. 

Dette som info!

mvh
Per

onsdag 9. desember 2009

Info fra fotballeder Arild D

Hei, fotballfolk!


DFI fotball gjennomførte informasjonsmøte om utbygging av baner og anlegg i Frogn 2. des 2009.

En kort oppsummering og orienteringene fra DFI fotball og NFF er lagt på  www.dfi.no/fotball

Etter planen starter skogryddingen for KG-bane ved Frogn vgs i dag - da er byggingen endelig i gang!

Noen viktige datoer over nyttår:

15. januar; Påmeldingsfrist til seriespill 2010, 11'erlagene. Mer info kommer.

21. januar; Lagledermøte i Frognhallen kl 1830.

17. februar: Årsmøte DFI fotball.

Tema på lagledermøte 21. januar blir bl a:

Utkast til justering av treningsavgifter for 2010 (jfr årsmøtet 2009)

Opplegg for dugnader 2010

Plan for utvikling av baner og anlegg.

Hensikten er å informere og få innspill i forkant av årsmøtet. Minimum 1 trener/lagleder pr lag må stille på lagledermøtet!

Til infornasjon er trener I-kurs, dommerkurs og et eget jentefotballmøte under planlegging. Informasjon legges på nettsidene.

Mvh
Arild Dregelid

mandag 7. desember 2009

Grusbanene stengt

Mye snø og regn, samt mildvær skaper store problemer for banemannskapene. Underlaget er for mykt/gjørmete til å kjøre traktor ut på banene,og dermed får ikke Ole Martin måkt eller slåddet. Banene innbyr dermed ikke til fotballspilling..

lørdag 5. desember 2009

Banene ikke brøytet

Hei!

Pga. elektoniske problemer med traktoreren har jeg ingen mulighet til å bruke skjære i helgen.Brøytet begge banene på fredag ettermiddag, men det har kommet en lite slør etter det, spesielt på Høyås. Velger ikke å slodde (litt for mye snø). Bedre å bruke banen slik den er. Hvis det er noen som har planer om å spille kamp på Høyås imorgen tror jeg det kan bli vanskelig, hvis den planen jeg har fått gjelder er det ingen som skal trene på banene imorgen. Lover at banene skal være klare til mandag ettermiddag.

Ha en fortsatt god helg!

Mvh

Ole Martin