mandag 13. april 2020

Treningstider til 15.august - mens vi venter på om vi får spille kamper.. Hei alle!

Her er treningstider framover.  Disse er utarbeidet i samarbeid med SU-leder Inge Leirvik, og gjelder så lenge vi er i denne situasjonen.

Et viktig premiss for planen, er at alle lag skal kunne kjøre trygge treninger ut i fra de gjeldende retningslinjer som dreier seg om avstand, håndvask, små grupper( max 4), stor voksentetthet osv. 

Planen er ikke, som vi alltid sier, skrevet i stein. Vi tar imot fornuftige innspill på endringer. Noen lag har fått litt kortere økter, for at vi skal kunne imøtegå plassbehovet.  Noen har byttet treningsted og tid, rett og slett fordi det er stor forskjell på hvor mange det er i de ulike gruppene/lagene - sånn at vi har fått utnyttet arealene optimalt.  Barnefotballen har i all hovedsak banene alene, sånn at de kan jobbe med stor avstand og små grupper.

OG! DET ER AV STOR BETYDNING AT LAG SOM IKKE SKAL BENYTTE TRENINGSTID, MELDER DETTE TIL PER.  

Vi trenger all ledig plass i denne perioden, og fram til vi kan åpne gresset ( 3. eller 10.mai), vil det bli trangt.  Men det er jo ikke kamper, så forutsigbarheten blir jo veldig god i perioden som kommer.

Vi ønsker lykke til med treningene - og minner om retningslinjene for gjennomføring på de ulike arenaene:

På Seiersten – før trening må lagene passere forsiden av Frognhallen, og gå inn på banen fra sydenden - mens lagene som avslutter må gå ut slusa i motsatt ende.  

På Frogn KG går lagene inn den nærmeste porten, går opp asfalten og entrer kunstgresset fra sydenden.  Lagene som avslutter, går ut porten ved bua.    

På Høiås går lagene inn fra Turnhallen, men går ut i motsatt ende og går asfalten tilbake. 

På denne måten slipper vi det meste av kryssende trafikk på alle tre baner.

 For øvrig gjelder selvfølgelig denne: 

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

Alle spillere som trenger drikke tar med flaske hjemme ifra, den skal være meget godt merket.  Hvis lagene trenger vester, må spillerne ta med vestene hjem og vaske dem.  Men i og med at lagene skal være maksimum fire i hver gruppe, er vel vester muligens unødvendig.

All trening skal foregå gruppevis, maks fire og fire.  Det kreves høy voksentetthet - noe som er mest utfordrende for de yngste som i tillegg har store grupper.  Her må vi være årvåkne og følge opp tett. 

 mvh PerSeiersten KG
Kl. Bane Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag  Søndag Kl.
15:00 A DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi G14 G13 10:00
B DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi G14 G13
C DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi G14 G13
D DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi DFI-Akademi G14 G13
16:30 A G15/16 G13 A-lag D  G19  G15/16 A-lag H G16 11:30
B G15/16 G13 A-lag D G19 G15/16 A-lag H G16
C G15/16 G13 A-lag D G19 G15/16 A-lag H G15
D G15/16 G13 A-lag D G19 G15/16 A-lag H G15
18:00 A A-lag D G16 G19 A-lag D A-lag H  G19 A-lag H 13:00
B A-lag D G16 G19 A-lag D A-lag H  G19 A-lag H
C A-lag D G15 G19 A-lag D A-lag H G19 A-lag H
D A-lag D G15 G19 A-lag D A-lag H G19 A-lag H
19:20 A J17 A-lag Herrer J17 A-lag H     14:30
B J17 A-lag Herrer J17 A-lag H    
C J17 A-lag Herrer J17 A-lag H    
D J17 A-lag Herrer J17 A-lag H    
20:40 A G19 Badebyen  G15/16 J17   G19 16:00
B G19 Badebyen  G15/16 J17   G19
C G19 Badebyen G15/16 J17 G19
D G19 Badebyen G15/16 J17 G19
A 17:30
B
C
D
A   19:00
B  
C
D
Frogn KG
Kl. Bane Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl.
16:00 A G13 G10 G13 G10  G9 10:00
B G13 G10 G13 G10  G9
C G13 G10 J14 /15 (06+05) G13 G10G9
D G13 G10 J14 /15 (06+05) G13 G10 G9
17:30 A J10 G11 J14 /15 (06+05) G11 J11 G11 11:30
B J10 G11 J14 /15 (06+05) G11 J11 G11
C J11 G11 J11 G11 J10 G11
D J11 J2013 J11 G11
J10 G11
19:00 A G14 G12 G14 G12 G12 J14 /15 (06+05) 13:00
B G14 G12 G14 G12 G12 J14 /15 (06+05)
C G14 G12 G14 G12 G12 J14 /15 (06+05)
D G14 G12 G14 G12 G12 J14 /15 (06+05)
20:30 A G19 2 Skaubygda DFI 3 G19 2 J13 (08+07) 14:30
B G19 2 Skaubygda DFI 3 G19 2 J13 (08+07)
C G19 2 Skaubygda DFI 4 Oldboys J13 (08+07)
D G19 2 Skaubygda DFI 4 Oldboys J13 (08+07)
 
DFI 3 19:00
DFI 3 19:00
Høiås KG
16:00 A  G8 G8 G7 10:00
B  G8 G8 G7
C  G8 G8 G7
D  G8 G8 G7
17:00 A G7 (2013) G8 J10 G7 (2013) G9 J7 11:30
B G7 (2013) G8 J10 G7 (2013) G9 J7
C G7 (2013) G8 J9 G7 (2013) G9 J8
D G7 (2013) G8 J9 G7 (2013) G9 J8
18:15 A G9 (2011) J7 G10 G9 (2011) J9 13:00
B G9 (2011) J7 G10 G9 (2011) J9
C G9 (2011) J8 G10 G9 (2011) J10
D G9 (2011) J8 G10 G9 (2011) J10
19:30 J13 (08+07) J14 /15 (06+05) J13 (08+07)
J13 (08+07) J14 /15 (06+05) J13 (08+07)
J13 (08+07) J14 /15 (06+05) J13 (08+07)
J13 (08+07) J14 /15 (06+05) J13 (08+07)
20:45 DFI 3 DFI 3
DFI 3 DFI 3