torsdag 31. oktober 2013

Treningstider vinter 13/14 fra 4.november - oppdatert 7.nov


Under ligger treningstidsoppsettet for kunstgresset denne vinteren. Det er viktig at alle er klar over at lagenes/klubbens behov er langt større enn det vi som klubb kan tilby.  Derfor så er det en helt umulig oppgave å gi lagene det de har etterspurt. Sånn er det bare.  I tillegg så er det sånn at vi som klubb er pålagt av kommunen å gjøre en fornuftig fordeling i forhold til barn, ungdom og voksne.  DFI Fotball er en breddeklubb, der alle skal ha et rimelig godt treningstilbud.

Vi har tidligere signalisert at lagene kan gå ut og søke treningstider hos andre klubber. Ås, Vestby og Follohallen kan være aktuelle klubber/steder å leie tid hos.  Dette må imidlertid lagene i høy grad betale for selv. I tillegg må det koordineres gjennom sportslig utvalg.

Som dere ser av oppsettet så trener av og til tre lag sammen. Da er det viktig med god kommunikasjon mellom lagene. Tradisjonelt så går dette veldig bra. Vi er jo ikke bortskjemt med god plass.  Av juniorlagene så er det kun G19 som har fått fire økter i løpet av uka. DET er fordi de har lagt to treninger til helg(sent fredag + søndag). 

Til slutt. Det er stor knapphet på treningstid. Derfor MÅ lagene melde fra om de ikke skal benytte tiden de har fått. De som eventuelt bytter tid internt må gi beskjed om dette.  Det finnes fortsatt noe tid ledig tidlig(15:00 - 16:30) på dagen. De som er interessert kan gi meg beskjed om dette.   

I tillegg vil Høiås selvfølgelig holdes åpen for de som trenger det.

Beklager at ting er som det er.  Lykke til med vinterens treninger.

mvh
Per

Hverdager

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
15:00:00


16:30:00 02 - ellever G19 - 1   A-lag A-lag


    A-lag A-lag
18:00:00 J13 Sjuer 2002 G Sjuer 2003 J J13/J14 G19

J14 Sjuer 2003 G Sjuer 2002 J J15 G19
19:20:00 G13 + G14 J15 G13 G19 Tr.kamper

G15 G16 G14 J17/19 Tr.kamper
20:45:00  DFI 3 Skaubygda DFI 4/3 G15/16 Tr.kamper

G19 OB G19 2 OB Tr.kamper

Helg

Tider helg lørdag søndag
10:00:00 Sjuer 02 G 2007/2006

Sjuer 03 G
11:30:00 G15 2005/2004

G16
13:00:00 G13 Sjuer 02 J

G14 Sjuer 03 J
14:30:00 J13 J15

 
16:00:00 Tr.kamper G19

Tr.kamper
17:30:00 Tr.kamper J17/19

Tr.kamper
19:00:00 Tr.kamper DFI 4/G19 2
onsdag 30. oktober 2013

Nye treningstider ???

Til de som venter. Forslag til treningstider er levert sportslig utvalg for lenge siden.  De har fortsatt ikke kabalen klar, så da må dere smøre dere med tålmodighet.  Jeg har prøvd å gjøre minimale endringer ut i fra dagens treningstider, samt små justeringer på bakgrunn av de innspill dere har kommet med.  Men som sagt.  Ballen ligger hos sportslig utvalg. Regner med at den kommer rullende snart.

mvh
Per

onsdag 23. oktober 2013

Rekrutteringsdommerkurs


Har du spørsmål om kurset, så ring gjerne Trond Halvorsen (leder SU) på 90636669 eller mail

Østfold Fotballkrets har gleden av å invitere til rekrutteringsdommerkurs.
Kurset er åpent for alle som har lyst på å bli dommer. Fotballerfaring er en
fordel, men ikke noe absolutt krav.
ØFK ser det som en fordel at du er fylt 16 år og selv kan transportere deg mellom hjem og arenaer. For
å kunne bli autorisert dommer må du være fylt 16 år.
Kurset er på 16 timer teori og praktisk dømming. Kurset avsluttes med teoretisk prøve før sesongstart.
Før du kommer så langt har du fått en innføring i spillereglene gjennom forelesninger, diskusjoner, og
forhåpentligvis minst forsøkt deg som dommer.
Kursets teoretiske del vil bli holdt over tre kvelder. Man må delta på alle kvelder for å få kurset
KURSSTED: Østfoldhallen, Fredrikstad (NB! Kursted vil mulig bli flyttet)
Onsdag 27. november kl 18.00-21.00
Torsdag 28. november kl 18.00-21.00
Mandag 2. desember kl 18.00-21.00
PRIS PR DELTAKER: 350,- som dekker kursavgift. Faktureres klubben i etterkant.
Send navn, adresse, fødselsdato, klubb, e-post og mobil til Runar Tønnesen på e-post
runar.tonnesen@fotball.no evt ostfold.fotball@fotball.no Spørsmål kan stilles på samme e-post eller
PÅMELDINGSFRIST: 18. november

Assistentdommerkurs


Østfold Fotballkrets har gleden av å invitere til assistentdommerkurs.
Som i 2013 sesongen vil det være at alle som gjennomfører teoretisk kurs også skal
igjennom obligatorisk praktisk dømming som inngår som en del av kurset. Dette
skal gjennomføres i vinter før den enkelte vil bli satt opp som Ad i seriekamper.
Hvem kan delta? Alle autoriserte dommere kan delta, men vi anbefaler at du har erfaring
som hoveddommer fra divisjonssystemet.
Mandag 9. desember kl 18.00 i Østfoldhallen.
PRIS PR DELTAKER: 150,- som dekker kursavgift. Faktureres den enkelte ved påmelding.
Send navn og dommernummer til Runar Tønnesen på e-post runar.tonnesen@fotball.no evt
ostfold.fotball@fotball.no Spørsmål kan stilles på samme e-post eller telefon 482 63 222 på
PÅMELDINGSFRIST: 1. desember

mandag 21. oktober 2013

Sonetrening onsdag 19:30 - 21:00

Det er sonetrening kl. 19:30-21:00 på Frogn KG.  Beklager sen beskjed, men dette kom litt brått på de soneansvarlige.

Per

søndag 20. oktober 2013

Trening framover

Da er årets kampsesong over for de aller fleste, og pr. d.d. er ingen kamper satt opp på Frogn KG.  Gressbanene stenger denne uka, og målene vil bli låst en av de nærmeste dagene.   Når det gjelder treningstider så er et utkast klart og det leveres sportslig utvalg søndag.   Mange har ønsket mye treningstid, og det går enkelt og greit ikke an å møte alle behov.  Det betyr i praksis at de fleste 11-lagene må ut å søke treningstid i Ski, Ås eller Vestby.  Jeg har bedt sportslig utvalg ta tak i dette.  Dersom hvert 11-lag trener en økt i uka "utenbygds" gjennom vinteren, så skal vi få kabalen til å gå opp.  Det er jo også mulig å trene på Høiås, noe vi tror mange vil velge i stedet for å måtte dra til Vestby/Ås eller Ski.  Spesielt de yngste lagene, fra 13 år og nedover.

Foreløpig så gjelder tider oppsatt på trenersiden.  De nye vil gjelde fra mandag 4.november.

Per

tirsdag 8. oktober 2013

Treningskamper - organisering.

Seriekampene er på det nærmeste over, og lagene går inn i en periode der de prioriterer litt ulikt. Noen toner ned konkurranseperioden og ønsker å trene godt, mens andre vil spille flere kamper og cuper.  I den forbindelse er det viktig at treningskamper blir spilt i egen treningstid, der man gjør klare avtaler med de dere deler treningstid med.  Det beste er å spille treningskamper i helgene, og SU vil se på om man skal "fryse" noe tid fredag kveld og lørdag ettermiddag/kveld der lagene kan bestille kamptid. Men det kommer vi tilbake til.

Husk uansett at det er viktig med god kommunikasjon når man planlegger aktivitet inn i andres treningstid.  Det er lagene som "eier" tiden som har siste ordet, og det er ikke å forvente at lag avgir sårt tiltrengt treningstid dersom det ikke er terminfestede arrangementer.

Per - koordinator DFI Fotball
Trond - leder Sportslig Utvalg

mandag 7. oktober 2013

Treningstidsønsker

Fra og med 1.november så skal nye treningstider på plass.  Derfor ønsker jeg at lagene kommer med innspill om hvor mye de ønsker å trene, og om de kan trene tidlig/seint.  Det er ingen tvil om at vi har for lite tid på KGB, så vi trenger også å vite om dere evt kan trene utenbygds(Ås, Ski, Vestby) en dag i uka der DFI Fotball leier banekapasitet et/flere av stedene.

Vil også minne om at følgende kriterier gjelder ved fordeling:

Femmerlag (2004-2007) vil få en økt på delt bane på KG i helg, samt en time i gymsal eller på Høiås i løpet av uka.

Sjuerlag (2003-2002) vil få en treningsøkt a 1 1/2 time på KG i løpet av uka, og en økt i helgen. I tillegg vil de få tid etter behov på Høiås/nærmiljøanlegg.

Ellever (og nierlag). Satsingslag vil få 3 - 4 økter på KG, men lagene må fordele belastning i fht til ubekvem treningstid (etter 20.00 eller før 17:30) sånn at det blir mest mulig rettferdig for alle.

De yngre lagene vil få tid mellom 17:30 og 20:30, de eldste lagene må påregne noe treningstid 20:30-22:30.

Send treningstidsønsker til pwollb@gmail.com innen 15.oktober. 

Nytt oppsett skal koordineres med sportslig utvalg, som vil være de som "godkjenner" det endelige oppsettet.

mvh
Per