søndag 28. februar 2010

Per W fortsetter som koordinator

I løpet av vinterferien ble DFI Fotball v/DFIs hovedstyre ved leder Ian Parker og jeg(Per Wollbraaten), enige om at jeg skal fortsette i rollen som trenerkoordinator med et spesielt ansvar for planlegging av treninger og gjennomføring av kamper for både 5-fotball, 7-fotball og 11-fotball. Dette har hengt litt i luften en stund, da min forrige avtale gikk ut 31.desember samt at det har blitt jobbet med å få på plass en sportslig juniorleder. Men i og med at fotballstyret gikk av forrige uke, så var det viktig at planleggingen av kommende sesong nå kom på sporet. Derfor ble vi enige om at jeg fortsetter som før. Det betyr at jeg umiddelbart setter igang med planer for når og hvor de ulike lagene skal trene, og hvor de skal spille kamper. For femmerlagene så er planen at vi fortsetter med modellen der lagene født 2000 og 2002 spiller onsdagskamper, og lagene født 2001 og 2003 skal spille torsdager. Kampene for disse lagene starter uke 18, dvs 5. og 6.mai.  I de to første serierundene må det påregnes at kampene går på grus, for så å gå som vanlig på Ullerud fra uke 20. For sjuerlagene så er det kretsen så setter opp disse kampene, men det vil være helt avgjørende at lagledere og trenerkoordinatoren har et tett samarbeid for gjennomføring av disse kampene. Også disse kampene vil gå på grus(Folkvang) de to første ukene, for så å bli spilt på gress etterhvert. Men det kommer jeg tilbake til. Når det gjelder treningstider fra etter påske, så kommer jeg til å prøve å ivareta de treningstider som de ulike lag har hatt før. Men noen endringer må det bli, fordi noen av lagene nå skal spille sjuer, noe som betyr kamper på mandager og tirsdager. Jeg sender ut en mail om dette i løpet av uka.

Per