tirsdag 26. februar 2013

Politiattester


POLITIATTESTER

NFF har bestemt at Politiattester må fornyes hvert tredje år. Alle lagledere, trenere og andre voksenpersoner (over 15 år) må innlevere Politiattest. Følgende er rutinen:
  1. Fyll ut skjema som følger vedlagt denne artikkelen.
  2. Send/lever skjemaet på DFI-kontoret - dfi@dfi.no kan benyttes.
  3. DFI adm. sender attesten til Politiet.
  4. Politiet sender godkjent attest til søker.
  5. Søker må forevise attesten til DFI adm.
Dersom du er i tvil om du har gyldig attest - send en E-post til dfi@dfi.no eller ring DFI-kontoret v/Lise eller Stein.

SØKNAD POLITIATTEST

mandag 25. februar 2013

Lagledermøte 2013

Vårens lagledermøte kjøres tirsdag 12.mars kl. 19.00 i møterom 1 i Frognhallen. 

Saker som da taes opp er:

- Administrative rutiner i DFI Fotball
- Fiks/laglederoppgaver
- Treningstider/prioriteringer
- Blogger/oppdatering av kontaktinfo
- Seriespill
- Materiellinfo(alt fra baller til isposer)
- Saker fra lagledere/trener

Selv om mye er kjent for de fleste, så setter vi pris på at både gamle og nye møtedeltakere stiller. Mange har gode innspill og spørsmål, som spesielt de nye i DFI Fotball vil ha glede av å få vite om:-)

Per

Seriespill 2013

Da er alle lag påmeldt i seriespill, og terminlister begynner å bli klare for veldig mange lag. da er det viktig at dere sjekker om det trengs endringer på oppsettet for ditt lag.

Gå inn på http://www.fotball.no/System-pages/terminlister/Terminlister/?districtName=%c3%98stfold+Fotballkrets&districtId=2&seasonId=77

og sjekk hvordan terminlista for ditt lag er.

Per