fredag 22. mars 2013

Første uka over påske - og trening

Man trenger ikke akkurat å være meteorolog for å se at vi muligens ikke har kunstgress første uka over påske. Det er meldt om fint vær med sol og varmegrader på dagen, men kaldt om natten. Det gjør at snø- og issmeltingen vil gå tregt nede i kuldehølet på Måna. Riktig nok gjør banemester det som over hodet er mulig for at banen skal kunne reåpnes. Men trylling er han dårlig på!!

Det legges derfor opp til at treningstidskabalen er som den er frem til mandag 8.april.  Så får vi bare håpe og tro at det skal være mulig å få litt grønt kunstgress under knottene fra da av.

Skulle KGB imidlertid bli klar- så greier vi å snu om på flekken. Men for å skape en smule forutsigbarhet så går vi ut i fra at første uka over påske (1-7.april) går som den har gjort i hele vinter.

God Påske!

mandag 18. mars 2013

Treningstider vår/sommer/høst

Da har jeg startet arbeidet med treningstider. Målet er å gjøre færrest mulige endringer på dager, da jeg vet at mange lag har innarbeidet gode treningsuker ut i fra hvordan det er i dag.  Det som vil påvirke oppsettet er lagenes kampdager i seriespillet, samt at det skal gjøres en mest mulig rettferdig fordeling.  A-laget skal trene på KG inntil Seiersten åpner for trening ca 1.mai.  Disse trener mandag, tirsdag, torsdag og fredag 16:30-18:00, men trenger ikke mer enn halv bane på to av øktene.  Dette betyr at vi får en overgang på tr.tider i april, da disse tidene vil frigjøres når Seiersten blir fast treningsarena for A-laget.

I tillegg har vi selvsagt den utfordring at vi ikke vet når KGB er klar.  Håpet er jo at den er trenbar rett over påske, men pr. i dag kan det se ut som om det kan bli vanskelig. Derfor holder vi dagens treningstider i gang til det blir en avklaring på dette.

Jeg tar selvfølgelig mot innspill fra trenere og lagledere på dette, men kan ikke garantere noe som helst.  Når Ullerud åpner så skal alt bli så mye bedre, men inntil det blir det trangt om saligheten på banene våre...

Per

Referat lagledermøtet!

1. Velkommen

2. Økonomisituasjonen i breddefotballen v/ fotballeder Helge
- Helge Måseidvåg redegjorde for økonomisk status og for vedtaket som ble gjort på årsmøtet i forhold til å slette toppfotballens gjeld til bredde. Gjelden er et resultat av gammel moro, som dagens styre ikke har vært en del av. Det har alltid vært en kultur i fotballgruppa at topp har lånt fra bredde, og bredde fra topp når det har vært behov. Det er altså ikke vanntette skott sånn som enkelte trodde det var. Dagens styre påpekte at det har vært vanskelig å få god oversikt over økonomien i fotballgruppa fordi det har vært så stor turnover blant de tillitsvalgte. Det er gjort innstramminger både i forholdt til lønninger og andre utgifter i toppfotballen, og styreleder mener at man nå har god kontroll på utgiftssiden i toppfotball. Breddefotballen har også en krevende økonomi, med store utgiftsposter til materiell, dommere, vedlikehold av baner osv.

3. FIKS - Per
- Det blir innkalt til kurs i FIKS rett over påske for lagene som spiller 11-fotball.

4. Sportslig utvalg - aktuelle saker - SU(Sportslig utvalg)
  • Økt fokus på talentutvikling/talentforvaltning - Thomas Dahl redegjorde
  • Samspill A-lag og breddefotballen -
  • A-lagets kamper - oppmøte
5. Baner og anlegg - Per
- En vanskelig kabal, der alle må ha forståelse for at man ikke får optimale treningsforhold til enhver tid. De største/eldste lagene har prioritet kunstgress ved kamper pga belastning av gress. Det samme gjelder treningstider i perioden mai-oktober. Ny kabal for treningstider vil være klar rett over påske, men store endringer fra dagens plan Høiås/Folkvang blir det ikke. Dvs at tider på Høiås overføres KG, mens tider på Folkvang overføres Høiås(Ullerud når den åpner ca 10.mai) Sjuerlagene får en økt på KG midt i uka, mens femmerne trener på Ullerud i uka og KG i helgene.

6. Kompetanseutvikling - trenerkurs:
- Det blir kurs, og det legges opp til samarbeid mellom klubbene i Follo Sør for å få lagt en god kursplan.

7. Materiell
- Helge Moen redegjorde for hva slags materiell de ulike lagene skal ha. Han har satt opp en oversikt som er sendt ut til lagene.

8. Krav til bilag etc.
- Viktig at alle spillere blir registrert inn til DFI, spesielt i forhold til forsikring. Alle bilag i forbindelse med utgifter som lagledere har må tas med DFI-kontoret.

torsdag 14. mars 2013

Ta hensyn

Innimellom blir det trangt på banene våre. Spesielt mens den ene treningsgruppen er på vei til å avslutte, mens den andre skal begynne.

Da er det viktig at vi viser hensyn og har respekt for at lagene må få avslutte på en god måte.

Dette betyr at vi som trenere må holde spillerne våre i ro utenfor banen inntil tiden er inne. Samtidig er det viktig at lagene avslutter treningen til riktig tidspunkt.

Får vi til dette blir alle fornøyde og glade;-)

tirsdag 12. mars 2013

Tilleggstrening


Til: Trenere, foresatte, gutter og jenter som spiller fotball i DFI!

MED DEG SOM SPILLER I SENTRUM!

Vi fortsetter å sette spilleren i sentrum – og igjen kommer den profesjonelle spillerutvikleren Jan Erik Audsen fra firmaet Fokus Spillerutvikling til klubben vår! I samarbeid med DFI tilbys det tilleggstrening for ivrige barn født i 2000, 2001 og 2002.

På dette semesteret er hovedtema mottak av ballen. I tillegg kommer de populære motoriske øvelsene (øver opp fotrapphet, balanse, smidighet samt bedre kroppsbeherskelse) – noe som er viktig for at barna skal bli enda flinkere til å sparke fotball.

Mottak av ballen

Å få til et godt pasningspill i laget avhenger ikke bare av pasningskvaliteten. Det er like viktig at du som spiller kan ta imot ballen på en slik måte at du kan sende ballen videre med en ny pasning, skyte eller føre/drible ballen videre.

Det er også å viktig å se opp før du får ballen slik at du vet hva du skal gjøre med ballen i neste trekk. Jo bedre forberedt du som spiller er før du får ballen, jo lettere har du løsningen i hodet ditt. Vi skal i høst trene på å ta imot baller som triller nede på bakken.


OPPSTART ER MANDAG 18. MARS FRA KLOKKEN 15.00 – 16.15 for 2000-2002, OG 16:15-17:30 FOR DE SOM ER YNGRE.

DATOER: 18/3, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5
STED: Kunstgressbanen v/ Frogn videregående skole (reservebane er Høiås- Høiås første gang)
PRIS: 700 kroner (søskenmoderasjon = 1200 kroner)
PÅMELDING: Send mail med fullt navn og adresse og hvilket år du er født i til:
 
 
   Med sportslig hilsen
Thomas Dahl (DFI)
Jan Erik Audsen (Fokus Spillerutvikling mobil: 901 40 468)

mandag 11. mars 2013

Lagledermøte 12.mars kl. 19:00 Frognhallen møterom 2

Hei!

Her kommer et kort referat fra lagledermøtet, der rundt 20 lagledere stilte:

1. Velkommen

2. Økonomisituasjonen i breddefotballen v/ fotballeder Helge
- Helge Måseidvåg redegjorde for økonomisk status og for vedtaket som ble gjort på årsmøtet i forhold til å slette toppfotballens gjeld til bredde.  Gjelden er et resultat av gammel moro, som dagens styre ikke har vært en del av. Det har alltid vært en kultur i fotballgruppa at topp har lånt fra bredde, og bredde fra topp når det har vært behov. Det er altså ikke vanntette skott sånn som enkelte trodde det var. Dagens styre påpekte at det har vært vanskelig å få god oversikt over økonomien i fotballgruppa fordi det har vært så stor turnover blant de tillitsvalgte.  Det er gjort innstramminger både i forholdt til lønninger og andre utgifter i toppfotballen, og styreleder mener at man nå har god kontroll på utgiftssiden i toppfotball.  Breddefotballen har også en krevende økonomi, med store utgiftsposter til materiell, dommere, vedlikehold av baner osv.

3. FIKS - Per
- Det blir innkalt til kurs i FIKS rett over påske for lagene som spiller 11-fotball.

4. Sportslig utvalg - aktuelle saker - SU(Sportslig utvalg)
  • Økt fokus på talentutvikling/talentforvaltning - Thomas Dahl redegjorde
  • Samspill A-lag og breddefotballen -
  • A-lagets kamper - oppmøte
5. Baner og anlegg - Per
- En vanskelig kabal, der alle må ha forståelse for at man ikke får optimale treningsforhold til enhver tid.  De største/eldste lagene har prioritet kunstgress ved kamper pga belastning av gress. Det samme gjelder treningstider i perioden mai-oktober. Ny kabal for treningstider vil være klar rett over påske, men store endringer fra dagens plan Høiås/Folkvang blir det ikke. Dvs at tider på Høiås overføres KG, mens tider på Folkvang overføres Høiås(Ullerud når den åpner ca 10.mai)  Sjuerlagene får en økt på KG midt i uka, mens femmerne trener på Ullerud i uka og KG i helgene.

6. Kompetanseutvikling - trenerkurs:
- Det blir kurs, og det legges opp til samarbeid mellom klubbene i Follo Sør for å få lagt en god kursplan.

7. Materiell
- Helge Moen redegjorde for hva slags materiell de ulike lagene skal ha. Han har satt opp en oversikt som er sendt ut til lagene.

8. Krav til bilag etc.
- Viktig at alle spillere blir registrert inn til DFI, spesielt i forhold til forsikring. Alle bilag i forbindelse med utgifter som lagledere har må tas med DFI-kontoret.

fredag 8. mars 2013

Grusbanene er friskmeldt

Litt kuldegrader på natten og litt kjøligere på dagen skaper bedre forutsetninger for grusbanene. Vår eminente banemester Ole Martin kan dermed melde om topp forhold på både Høiås og Folkvang så lenge dette været vedvarer.

Hurra!

http://www.youtube.com/watch?v=15kvYs3Xq78

:-)

onsdag 6. mars 2013

Banesituasjonen kommende uker

Da er vi inne i sesongens verste periode reint anleggsmessig. Våren er i anmarsj og det betyr snøsmelting og våte/gjørmete grusbaner.  Kunstgressbanen er ennå ikke klar, og vil muligens ikke være det før påske. For oss som fotballgruppe så er det meget krevende. Seriespillet nærmer seg og de aller fleste ønsker å finpusse formen gjennom å spille treningskamper under akseptable forhold. Det kan vi dessverre ikke tilby lagene i denne perioden, selv om banemannskapene jobber på spreng. Men disse kan jo ikke trylle....

I forhold til treningstider så betyr dette at eksisterende tider gjelder frem til påske. Etter påske kommer det et nytt oppsett der kampdager for de enkelte lag prøves ivaretatt. En utfordring vil imidlertid være kampgjennomføring i april, der alle kamper må spilles på KG eller grus. Dette kan forringe treningsmulighetene noe i denne perioden.

Fra og med 1.mai vil vi også ha tilgjengelige gressbaner å trene på, og da går vi heldigvis inn i en lang periode(til oktober) der de aller fleste får gode treningsforhold enten på kunstgresset eller Ullerud.

Så får vi drømme om undervarme på Frogn KG neste vinter, og en ny kunstgressbane klar i 2014.  Det er jo lov å drømme...

Kampoppsett hjemme uke 16, 17 og 18 som info:

Dag Dato Kl Liga Hjemmelag Bortelag Bane
Lørdag20.04.201316:00A-lagDFIKjelsåsSeiersten
Mandag 22.04.2013 17:30 J13 DFI Sarpsborg FK Frogn KG
22.04.2013 19:30 G16 KM  DFI HSV Frogn KG
Tirsdag 23.04.2013 20:30 7.div DFI 4 Hærland Frogn KG
Onsdag 24.04.2013 18:00 G14 KM  DFI Mysen Frogn KG
24.04.2013 19:15 G19  DFI 3 Kråkerøy Høyås
24.04.2013 20:00 G19 DFI Kvik Halden Frogn KG
Torsdag 25.04.2013 18:15 G15 DFI Greåker Frogn KG
25.04.2013 18:30 G13 DFI Sparta Sarpsborg Høyås
Fredag 26.04.2013 19:00 G19 DFI 2 Østsiden 2 Frogn KG
Lørdag 27.04.2013 16:00 A-lag DFI Kvik Halden Seiersten 
Mandag 29.04.2013 17:30 G11  DFI Drøbak U Sprint-Jeløy Rød Frogn KG 7er A
29.04.2013 17:30 G09 DFI Drøbak Rød Vang Ullerud mini 2B Tr.felt
29.04.2013 17:30 G10 DFI Heer Soon Grønn Ullerud mini 1A Tr.felt
29.04.2013 18:15 J11 DFI Ås Frogn KG 7er B
29.04.2013 18:15 J12 DFI Larkollen * Høyås 7er A
29.04.2013 18:30 G10 DFI Dyr Blå Eika Krapfoss Hvit Ullerud mini 1B Tr.felt
29.04.2013 18:45 G12 DFI Sog Rød Vestby Chilipepper Frogn KG 7er A
29.04.2013 19:30 G15/16 DFI Trøgstad/Båstad Høyås 7er A
29.04.2013 20:00 5.div DFI 2 Gresvik Frogn KG
Tirsdag 30.04.2013 17:30 G09 DFI Heer Rød Ås Grønn Ullerud mini 2A
30.04.2013 17:30 G10 DFI Sogsti Vansjø/Svinndal Rød Ullerud mini 1A
30.04.2013 17:30 G09 DFI Drø Blå Vansjø/Svinndal Barca Ullerud mini 1B
30.04.2013 18:15 G12 DFI Drø Blå Kambo Hvit Høyås 7er A
30.04.2013 18:30 J17 DFI Trosvik Frogn KG
30.04.2013 20:30 6.div DFI 3 Trøgstad/Båstad Frogn KG
Onsdag 01.05.2013 14:00 G13 DFI 3 Vansjø/Svinndal 2 Frogn KG
01.05.2013 16:00 G15 DFI 2 Østsiden Frogn KG
01.05.2013 17:30 G19 DFI 3 HSV Frogn KG
01.05.2013 19:30 G14 DFI Spydeberg Frogn KG
Torsdag 02.05.2013 17:00 G13 DFI 4 Vestby Høyås
02.05.2013 17:00 J10 DFI Girls Stars Soon Ullerud mini 1A
02.05.2013 17:30 G13 DFI Hobøl Frogn KG
02.05.2013 18:15 G11 DFI Sogsti Vestby Tornado Ullerud 7er 1
02.05.2013 18:30 G14 DFI 2 Askim 2 Høiås
02.05.2013 19:30 G15 DFI Ekholt Frogn KG
Fredag 03.05.2013 18:30 G13 DFI 2 Mysen Frogn KG