søndag 28. februar 2016

Årsmøte


Det gjennomføres årsmøte i DFI fotball 1. mars kl 1900 i Frognhallen. Se saksliste under. Merk at treningsavgifter ble fastsatt på ekstraordinært årsmøte 7. januar 2016. Saksdokumenter er lagt ut 22. februar på www.dfi.no

 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 repr. til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetning for 2015

5. Behandle regnskapet i revidert stand – 2015

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette treningsavgift *

8. Vedta handlingsplan for 2016

9. Vedta budsjett for 2016

10. Foreta valg
 
- Leder og nestleder

- Styremedlemmer, minimum 4 medlemmer totalt, inkl. leder.

- X antall varamedlemmer (om gruppen har varamedlemmer)

- Valgkomite, leder og minimum 2 medlemmer (velges for ett år).Styret velges enkeltvis.

Leder og nestleder kan ikke tre ut samtidig.

Merknad

* Treningsavgift ble fastsatt på ekstraordinært årsmøte 7. januar 2016.
 

fredag 12. februar 2016

Treningskamper i helgen

Her er en kjapp oversikt over helgens kamper:

12/2 kl. 18:00 J13 DFI - Borgen vårcup Frogn KG13/2 kl.13:00 DFI A-lag - Ås  Seiersten
13/2 15:00 G01 DFI 1 - Nesodden 1 (Seiersten)
13/2 16:30 G01 DFI 2 - NIF 2 (Seiersten)
14/2 14:30 J13 DFI - Trosvik vårcup nier
14/2 18:00 DFI J19 NM-kvalik Frogn KG