tirsdag 23. desember 2014

Tilleggstreninger fra mandag 26.januar



Fra siste uke januar, til 30.april,  så kjører DFI Fotball tilleggstreninger med de yngste(femmer) lagene i klubben.  Dette er et individuelt tilbud der hver enkelt spiller/foresatte melder på sitt barn gjennom en påmeldingslink som vil publiseres i uke 2

Det vil bli egne treningsgrupper for gutter og jenter, og treningene vil foregå rett etter skoletid. Treningsarena er Drøbak Bokseklubbs flotte hall på Seiersten med trenere fra blant annet DFIs a-lag og damelag.

Det blir egne treningsgrupper for 2008(mandager), 2007(tirsdager), 2006(onsdager) og 2005(torsdager) + 2004 jenter(mandag 17:30).  Guttene starter økta 15:00, mens jentene starter 16:15. 

Treningene vil inneholde:
- ferdighetstrening med ball
- hurtighet/motorikk
- mye spill. 

Sportslig ansvarlig er sportssjef Teitur Thordarson, og det blir spillere fra A-lag senior og damelaget/J17 som skal være trenere.

PRIS FOR TILLEGGSTRENINGENE ER KR. 950,- SOM BETALES VED PÅMELDING I NETTBANK.

Det vil også opprettes et ekstra treningstilbud til spillere født 2004 + 2003, etter en akademimodell.  Dette kommer vi tilbake til tidlig i januar.

Hver gruppe vil ha en begrenset størrelse på 20 spillere, så her blir det først til mølla når påmelding åpnes.

mvh
Teitur/Per

Treningstider 5/1 - 31/8

Se egen plan 13.april til 3.mai.

http://dfi-trenersiden.blogspot.no/2015/04/lsning-treningstider-fram-til-4mai.html

Under ligger nye treningstider for 2015. Det har vært et mål å ikke endre dager for mye, men samtidig så må det gjøres endringer for å komme i mål med opplegget.

Prioritering er gjort i henhold til at 11-lag (unntatt senior) får 2 økter på hverdag og 1-2 i helg, 7-erlag får en på hverdag og en økt i helg, og femmerlag får en økt i helgene.

Høiås vil være oppe og gå fra 10.januar, og femmer/sjuerlag kan trene der.  Tidene der er 17:30 - 18:45, 18:45-20:15 og 20:15 - 22:00. Det er også mulig å trene 15:00 - 16:30 på KG for de som får til det.

Dette er heldigvis siste vinteren at vi ikke kan tilby lagene OK med treningstider. Du verden hvor vi gleder oss;.)


Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tid
16:30:00 A-lag G19 D4 A-lag A-lag G2002 2008 10:00

A-lag  A-lag G02 G19 A-lag G2003 2007
18:00:00 J01 + J00 G04 J02/J03/J04 J00 G19 G99 2006 11:30

D4 G03 J02/J03/J04 J01/J02 G19 2 G00 2005
19:20:00 G99/00 G02 G2001 J17/J15 Tr.kamper G2001 J02 13:00

G99/00 G01 G2001 D4 Tr.kamper
J03
20:45:00 DFI 3
G19
Skaubygda G99/00 DFI 3 /G19 2 Tr.kamper G2004 J00/J01 14:30

G19 OB G99/00 OB Tr.kamper J2004 J00/J01






Treningsk. DFI G16 IK 16:00






Treningsk. G19






Treningsk. G19 2 17:30






Treningsk. G2004






Treningsk. Damelag/J1719:00






Treningsk. Damelag/J17

torsdag 18. desember 2014

UTSTYR I BUA PÅ KG

UTSTYR I BUA PÅ KG
 
Klubben har satset på å ha utstyr til fellesbruk i bua på KG. Vi må innrømme at dette ikke har fungert som ønsket. Det er forbausende mye utstyr som har forsvunnet. Kan nevne at 187 stk 4'er baller, 213 padder og 94 vester, er borte. Det betyr at det nesten ikke er utstyr igjen, noe som medfører at det blir utfordrende med hensyn til utstyr når vi starter opp igjen i januar, dette gjelder spesielt de som bruker 4'er baller.
 
Det er registrert at enkelte lag tar med seg utstyr fra bua og blander det med eget lagsutstyr. Vi ber om at de som har lånt utstyr snarest leverer dette tilbake, senest innen 21. desember.
 
Sportslig utvalg
Thomas D.

tirsdag 16. desember 2014

Tilleggstreninger


Fra slutten av (ultimo) januar til 30.april så kjører DFI Fotball tilleggstreninger med de yngste(femmer) lagene i klubben.  Dette er et individuelt tilbud der hver enkelt spiller/foresatte melder på sitt barn gjennom en påmeldingslink som vil publiseres når alt er klart.

Det vil bli egne treningsgrupper for gutter og jenter, og treningene vil foregå rett etter skoletid. Treningsarena vil mest sannsynlig bli i Drøbak Bokseklubbs flotte hall på Seiersten med trenere fra blant annet DFIs a-lag og damelag.

Etter planen blir det egne treningsgrupper for 2008(mandager), 2007(tirsdager), 2006(onsdager) og 2005(torsdager) + 2004 jenter(mandag 17:30).  Guttene starter økta 15:00, mens jentene starter 16:15. 

Treningene vil inneholde ferdighetstrening med ball, hurtighetstrening og mye spill.  Sportslig ansvarlig er sportssjef Teitur Thordarson, og det blir spillere fra A-lag senior og damelaget/J17 som skal være trenere.

Pris er ikke fastsatt, men blir ca 250-300 pr. spiller pr. mnd, som betales via nettbank ved påmelding.

Det vil også opprettes et ekstra treningstilbud til spillere født 2004 + 2003, etter en akademimodell.  Dette kommer vi tilbake til tidlig i januar.

I løpet av en uke så vil DFI Fotball gjøre en siste finpuss på tilbudet, og dette vil da sendes alle ledere/trenere på mail for viderebefordring den enkelte foresatte/spiller.  Dette er altså noe den enkelte lagleder ikke skal foreta en påmelding på.

Hver gruppe vil ha en begrenset størrelse på 20 spillere, så her blir det først til mølla når påmelding åpnes.

mvh
Teitur/Per

Påmelding 2015


Hei!

Da er påmelding for 2015-sesongen igangsatt.  Jeg ber om at alle sjuerlag oppdaterer Per på pwollb@gmail.com om påmelding for deres lag i 2015.

Hvert lag skal ha en trener og en kontaktperson som Per legger inn i FIKS, og dere må være spesifikke i forhold til hvilket nivå lagene skal meldes på.  Dette gjelder spesielt 11-lagene.

Alt dette må være Per i hende innen 5.januar.  Jeg har allerede startet påmelding av de eldste 11-lagene, og jeg kommer til å gjørde dette ferdig fortløpende når jeg får info fra dere.  Så dere MÅ ikke vente til 5.januar.

Femmerlagene har påmeldingsfrist 15.februar, så dette tar vi når de 7/11-er er påmeldt.

Per