torsdag 26. februar 2015

TRENERFORUM 26. FEBRUAR


TRENERFORUM 26. FEBRUAR

Vi minner om trenerforum i Frognhallen i kveld kl. 2000 til 2130.


Dagens tema er omstilling til angrep ved brudd i angrepsleddet, midtbaneleddet og forsvarsleddet.


Vi ses.

mandag 23. februar 2015

Årsmøte DFI Fotball onsdag 25.februar 19:00 i møterommet FrognhallenSAKSLISTE ÅRSMØTE DFI FOTBALL

25. FEBRUAR 2015

 

 
1.    Godkjenne de stemmeberettigede.

 
2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

 
3.    Velge dirigent, referent samt 2 repr. til å underskrive protokollen.

 
4.    Behandle årsberetning for 2014

 
5.    Behandle regnskapet i revidert stand – 2014

 
6.    Behandle innkomne forslag og saker
 
Forslag til årsmøtet DFI fotball:
1.   Klubben innfører en dugnadsavgift på kr 1000 per år for alle fotballmedlemmer. Avgiften skal øremerkes til å ansette en administrativ leder.
2.   Styret gis fullmakt til å ansette en administrativ leder.
Styrets vurdering av forslaget.
Intensjonen i forslaget er godt. Det er behov for å styrke både økonomien og administrasjonen i DFI fotball. Inntektspotensialet er på over 800 000 kr.
 Styret ser to hovedutfordringer med forslaget:
1.   En dugnadsavgift kan svekke motivasjonen for å stille på andre dugnader for klubben.
2.   En dugnadsavgift på 1000 kr pr medlem kan oppfattes som en betydelig økning av kostnaden for den enkelte, gitt at treningsavgiftene ble hevet i 2014.
Styret anbefaler ikke forslaget, men har i handlingsplanen lagt opp til en gjennomgang av hele treningsavgiftsstrukturen med tanke på justeringer for 2016.
7.    Fastsette treningsavgift

 
8.    Vedta handlingsplan for 2015

 
9.    Vedta budsjett for 2015

 
10. Foreta valg

 
-       Leder og nestleder
-       Styremedlemmer, minimum 4 medlemmer totalt, inkl. leder.
-       X antall varamedlemmer (om gruppen har varamedlemmer)
-       Valgkomite, leder og minimum 2 medlemmer (velges for ett år).

 
Styret velges enkeltvis.
Leder og nestleder kan ikke tre ut samtidig.

Idrettsskadekurs - anbefales!!!!Kurs i idrettsskaderDrøbak Tverrfaglige Klinikk og DFI inviterer til gratis idrettsskadekurs
Kurs i idrettsskader og basistrening 3 timer

Kursinnhold
 
•Akutte skader

•Belastningsskader

•Behandling av akutte skader

•Etterbehandling av skader

•Basistrening - forebygging av idrettsskader
 
Dato: onsdag 18.03 kl 18-21

Sted: Frognhallen, Møterom 2

Kurslærer: Drøbak Tverrfaglige Klinikk v/Niclas Lundmark
 
Det skjer skader i alle idretter og dette stiller krav til treneren, instruktøren og laglederen. Ved å kunne førstehjelp kan du redusere skadetiden betraktelig, men først og fremst bruke forebyggende tiltak for å unngå idrettsskader på trening eller i konkurranser.
 
KURSET ER GRATIS!!
 
Påmelding og informasjon:

https://www.facebook.com/events/1594144000797878/?ref_newsfeed_story_type=regular


niclas@dtklinikk.no

901 99 197
 

torsdag 12. februar 2015

A-kamp onsdag i vinterferien

DFIs a-lag spiller kamp kl. 19:00 onsdag 18.februar i vinterferien.  Lag som evt skulle trent kan kontakte Per for tilbud om alternativ treningstid.

mvh
Per

tirsdag 3. februar 2015

En tragisk dødsulykke i Nannestad og råd til klubbene


Til klubbene

En tragisk dødsulykke i Nannestad og råd til klubbene 

Norsk fotball ble onsdag 21. januar rammet av en særdeles tragisk ulykke. En av våre yngre spillere fikk et mål over seg under trening i Nannestadhallen og døde senere av skadene.

Norges Fotballforbund (NFF) vil i denne sammenhengen uttrykke sine dypeste kondolanser og medfølelse ovenfor pårørende og familie.

Hendelsen har rammet hele lokalsamfunnet i Nannestad, et tettsted hvor omtanken og medfølelsen med spillerens familie har vært sterk.

I Nannestad IL har de frivillige stått sammen etter hendelsen og deres ledere har tatt et formidabelt ansvar for å ivareta alle berørte. Det har vært viktig for klubb og familie å avvente politiets etterforsking for om mulig få svar på hva som utløste det skjebnesvangre hendelsesforløpet.  Norges Fotballforbund har støttet klubben i deres tydelighet på at klubben nå trenger ro til å bearbeide det tragiske som har skjedd.

Lederne i Nannestad IL og NFF har fått mange spørsmål i etterkant av hendelsen, blant annet hva som gjelder rundt sikring av mål. Mange foreldre er naturlig nok usikre på om egne barn er trygge under aktivitetene. Vi ønsker derfor å berolige, men samtidig understreke noen punkter.

De fleste som er involvert i lagidrett vet at det er knyttet risiko til flytting og bruk av ulike typer målbur. Heldigvis skjer alvorlige ulykker svært sjeldent. Produsentene har over tid utviklet sikrere og sikrere mål og risikoen for at de skal tippe er redusert betydelig. Allikevel er det behov for at de måltypene som er mest utsatt for «tipping» til enhver tid er sikret forsvarlig. En vil finne bestemmelser om sikring en rekke steder. Samtidig vil det alltid være viktig at brukerne av baner og haller er bevisst på farene i sin hverdag og legger inn kontroller som en naturlig del av aktivitetene.

NFF har, med støtte fra lederne i Nannestad IL, funnet det riktig å informere om hvordan våre klubber kan forholde seg til gjeldende regelverk og innføre forebyggende rutiner. Vedlagt et skriv om regler og rutiner.
 
Kjetil P. Siem
Generalsekretær
Alf Hansen
Utviklingsdirektør

mandag 2. februar 2015

Trenerforum 26.februar


Trenerforum 26. februar kl. 2000 til kl. 2130 i Frognhallen

Sportslig utvalg innkaller til trenerforum nevnte dato og sted. Det ble avholdt trenerforum torsdag 29. januar, oppmøte var lavt og vi presiserer at trenerforum er for alle lagledere/trenere uansett gutt-/jentelag og alderstrinn. 

Tema for møtet legges ut i god tid før møtet. 

Vi ses

Hilsen 

Sportslig utvalg