onsdag 6. juli 2016

Seiersten Kunstgress


Melding vedrørende jobbing på Seiersten KG.

"Når det gjelder arbeider på stadion så har ikke Grimsrud AS(entreprenør)  fått de endelige avklaringene overfor sine underentreprenører og dermed ingen konkret framdriftsplan.

Vi har fått oppgitt at det skal utføres reparasjoner (kunstgress og IR-anlegg) i juli og må gi de tilgang i fellesferien uke 28, 29 og 30 (dvs. frem til 29/7-16).

Iht. de opplysninger jeg har mottatt fra DFI berører dette noen treningstider for fotballen og friidrett. Disse må løse sine treninger på annen måte, men kan selvfølgelig benytte stadion frem til utbedringsarbeidene starter."

All trening i denne perioden må derfor foregå på Frogn KG.