torsdag 28. november 2013

Påmelding av lag 2014

I løpet av desember og begynnelsen av januar skal alle sjuer/nier og elleverlag påmeldes for seriespill 2014. (2003 - 1995)

For seniorlagene DFI 2, 3 og 4 er påmelding allerede gjort unna.  Det samme gjelder G19 1+ 2, G16 Interkrets.

For de øvrige lagene så må vi snart få en oversikt over hvor mange lag vi skal melde på, og på hvilket nivå lagebne ønsker å spille.

Dette gjelder lagene:

J19, J17, J15, J14, J13, J2002 og J2003.
G16 2, G15 1+ 2, G14 1 + 2, G13 1 + 2 + 3, G2002 + G2003.

I tillegg så skal kontaktinfo for hvert enkelt lag oppdateres på nettet.  I den forbindelse så må vi forenkle dette noe.  Hvert lag kan ha kontaktinfo for trener, lagleder og oppmann/kvinne på nett.  Det blir for mye at ALLE som på en eller annen måte er involvert i lagene, er registrert.  Da er det enklere at det finnes en link til lagets blogg, der absolutt all info står.

Dette arbeidet startes ettersom info kommer inn.

mvh
Per

A-laget trener i desember

Fra og med mandag 2.desember skal a-laget trene 16:30-18:00 på mandag, onsdag og torsdag.

De blir mellom 10 og 15 spillere, og skal ha halve banen mandag/onsdag og 2/3 torsdag.  Dette er i henhold til den planen som er lagt, så det skal ikke være noen utfordring i forhold til treningstidene.

Per

torsdag 14. november 2013

Viktig melding


Ingen DFI-lag får bruke gjestespillere, uansett alder og nivå, uten tillatelse fra klubben som de aktuelle spillerne står registrert i.

Dette er meget viktig at vi som klubb holder orden på!!!!!!!!!!!!

SU

Vintertrening for barn - det er lov å gi ungene fri

Stadig vekk får jeg(Per) spørsmål av trenere/lagledere om viktigheten av at barn skal trene fotball om vinteren. Og det virker faktisk å være et stressmoment for mange trenere at lagene ikke får trent nok eller på godt nok underlag gjennom lange vintermåneder. Noen har derfor bedt om råd, og da har jeg sagt følgende:

La barna få en god vinterpause fra fotballtrening. (Eksempelvis november - januar/februar) Vår viktigste misjon som fotballklubb er ikke å dyrke talenter, men å motivere barn/ungdom til å drive med idrett i et langt perspektiv. Det bekymrer meg en smule at det er et evig mas på treningstider i januar-februar for de yngste barna (2007-2004). Hvorfor kan ikke ungene gjøre noe annet i denne perioden, som uansett egner seg meget dårlig for trening i vinterlandet Norge.  Vi som voksne må motivere og legge tilrette for at unger skal kunne drive med flere aktiviteter. Det være seg golf, ski, speider, håndball, korps, turn, lek osv.  Gjennom å aktivisere barna i èn aktivitet gjennom hele året, så fratar vi en del av ungene disse mulighetene.  Det mener jeg er dumt. 

Derfor mener jeg at det er til barnets beste om de får noen måneders pause fra fotballtrening når det er som mørkest og kaldest her i nord. Det vil gi muligheten til større allsidighet, samt garantert skape mer motivasjon hos ungene når fotballtreningene starter, for eksempel i februar/mars.

Dette er praksisen jeg har hatt med mine lag de årene jeg har holdt på.  Denne sesongen har mange av de debutert i 2.divisjon, samt vært med på å spille DFI 2 opp en divisjon.  De er i dag 17-18 år, og motivasjonen for å leke med ball er fortsatt stor hos det desidert største kullet med juniorspillere vi har hatt i DFI.  

Min erfaring er derfor at vi trygt kan la ungene få noen måneder fotballpause om vinteren. De blir ikke dårligere av det. På lang sikt så blir de faktisk bedre, fordi de ikke blir lei.
Dette er min subjektive, men allikevel faglige begrunnede holdning til akkurat dette spørsmålet.

mvh
Per
- med bakgrunn fra lærerskolen. Norges Idrettshøyskole( 4 år), trener II fotball, trener III håndball og trener i en liten mannsalder i DFI Fotball/Håndball.

Treningstider er oppdatert 6.mai

Noen få endringer er gjort i treningstidene på KGB.  Det er viktig å holde seg oppdatert på disse.  Vi får stadig tilbakemeldinger om at enkelte ikke utnytter treningstiden sin, så det er fint om dere gir Per beskjed sånn at andre lag kan få trent når dere tar fri:-)

Her er tidene sånn det ser ut akkurat nå:


Hverdager

Tidmandagtirsdagonsdagtorsdagfredag
15:00:00


16:30:00A-lagG19 A-lagA-lagG03

A-lag Damelag A-lag G02 
18:00:00J01 + J00G02J02+03J00 og
J01
G02

G2000G03G200004-felles Tr.kamper
19:20:00G2001 Felles 04G2001 Tr.kamper

G99 G99DamelagTr.kamper
20:45:00DFI 3SkaubygdaDFI 4/3G16/19Tr.kamper

G19/G16OBG19 2OBTr.kamper

Helg

Tider helglørdagsøndag
10:00:00Sjuer 02 G2008

Sjuer 03 G2007
11:30:00G152006

G162005
13:00:00 J07 og J06

G14J05 og J04
14:30:00G13G03

J02
16:00:00Tr.kamperJ00 og J01

Tr.kamperDamelag
17:30:00Tr.kamperG19 

Tr.kamperG16
19:00:00Tr.kamperDFI 4/G19 2

tirsdag 12. november 2013

Dommere til treningskamper


Når vi avholder treningskamper på hjemmebane om vinteren er det normalt bortelaget som betaler dommer regninger. Viktig at vi prøver å få til dette flest mulig ganger. (slik sparer vi penger).
 
Dommere som kan kontaktes:
 
Trond Halvorsen                             90 63 66 69
Trond Marius Halvorsen              993 46 185
Rolf Gregersen                                908 94 159
 
Så langt det lar seg gjøre skal vi bruke DFI dommere. Er dere i tvil om nivå i forhold til kamp, ta kontakt med Trond Halvorsen 90 63 66 69 for å avstemme.

onsdag 6. november 2013

Fotballfest blir flyttet....

...ny dato vil komme...

Per

tirsdag 5. november 2013

Treningstider på Høiås

Snart er kabalen for innetrening etter jul klart. Det er stort sett bare de yngste femmerlagene som får dette tilbudet da vi har meget begrenset med halltid.  Derfor er det sikkert aktuelt for enkelte å trene litt ute i vinter. Høiås vil bli holdt vinteråpent som vanlig, og dersom kunstgressbanen forblir vinteråpen, vil det være mye ledig kapasitet på Høiås.

Ønsker ditt lag treningstid der, så gi pwollb@gmail.com en tilbakemelding om dette.

mvh
Per

fredag 1. november 2013

Fotballfest 8.november 19:00

Hei alle fotballvenner!
 
DFI Fotball har tilbakelagt en strålende sesong!
 
A-laget har med god margin klart sin målsetning om å etablere seg i 2.div,  
Rekruttlaget (DFI2) kvalifiserte seg til 4 divisjon,  
og DFI3 fikk dermed sin velfortjente plass i neste års 5.divisjon!
  
Juniorlaget fikk 2.plass i KM (men slo vinneren), og i tillegg så rykker G98, opp i Interkrets for G16 i 2014.
 
På damesiden så ble de eldste jentelagene "som vanlig" kretsmestere, og går nå for Interkrets i 2014!
 
Vi vil gjerne feire sesongen, og ha en verdig og fin avslutning på fotballsesongen 2013
og inviterer derfor alle interesserte trenere, ledere, lagledere, dommere oppmenn/kvinner, sponsorer, spillere, og andre, med ledsagere på fotballfest!
 
Reenskaug fredag 8 november, klokken 19.00 
 
Fokus for kvelden er selvsagt vårt topplag, i 2.divisjon og tradisjonen tro, så blir det litt oppmerksomhet og utmerkelser til mange
som har gjort seg fortjent til det, men mest av alt er det en hyggelig sammenkomst for alle som er glad i DFI og fotballen i Drøbak!
 
Og ikke minst en fin anledning for alle som omgås på treningsfelt og kamparenaer til å sitte ned i hyggelig lag!
 
Kuvertpris 200,- som kan innbetales på konto 1080 24 90300 merkes med Navn og fotballfest, eller du kan betale når du kommer!
 
Påmelding SENEST onsdag 6.nov til dfi@dfi.no slik at vi kan informere Reenskaug om antall deltagere! 
  
på vegne av Styret i DFI Fotball
Lasse