fredag 28. februar 2014

Nytt fotballstyre

 
På årsmøtet i DFI fotball 2014, gikk det sittende styret av.
 
Det ble valgt et nytt styre bestående av følgende medlemmer:
 
Øyvind Antonsen Leder ( 1år)
Arild Dregelid Nestleder (2 år)
Cato Lian (2 år)
Sverre Hauger (2 år)
Ole Eielsen (2 år)
 
Styreleder vil ta initiativ til å møte trenerne i nær fremtid for å diskutere eksisterende handlingsplan og for å få tips og råd og for at styrerepresentantene kan presentere seg.
 
Styret vil være avhengig av bistand for å løse de oppgaver som ligger foran oss og det er sikkert mange som har forslag i forhold til. Styret har ikke fått fordelt ansvarsoppgaver enda, dette kommer det informasjon om.
 
De fleste avtaler for sesongen 2014 er allerede gjort for inneværende år for. Håper at alle lag er i rute – det sportslige er det viktigste.
 
Mer informasjon kommer fra styret senere.
Med vennlig hilsen

Styreleder
Fotballgruppa
Øyvind Antonsen

onsdag 26. februar 2014

Nøkkelknippe savnet

Et nøkkelknippe er mistet på kunstgresset i dag.  Eieren/treneren vil veldig gjerne ha det igjen. 

Har du funnet det, så send en sms til Per på 97950076 eller send en mail til pwollb@gmail.com  så skal jeg formidle det videre:-)

mvh
Per W

Viktig info fra kretsen


Vedrørende bruk av spillere mellom høyere rangerte og lavere rangerte lag i aldersklassene G13, G14, G13/14, G15, G16 og G15/16

I forbindelse med innføringen av nye aldersklasser i ungdomsfotballen, med rene årsklasser i KM-klassene og doble årsklasser i breddeavdelingene har det oppstått spørsmål rundt bruken av spillere mellom lagene dersom en klubb stiller med to eller flere lag i samme aldersklasse.

Det har vist seg i mange klubber at eksempelvis G13 og G14 opererer som to adskilte treningsgrupper. I breddeavdelingen G13/14 kan dermed lag 2 være påmeldt som andrelaget til G13-gruppen, mens lag 3 kan være andrelaget til G14-gruppen. I utgangspunktet kan da ikke spillere flyttes fra 1. lag og direkte ned på 3. lag i påfølgende kamp. Dette vil i vårt eksempel medføre at G14 ikke kan nyttiggjøre seg inntil 2 spillere fra startoppstillingen og innbytterbenken i påfølgende kamp for G14s andrelag.

Tilsvarende oppstår i klassene G15, G16 og G15/16 bredde.

Denne utfordringen kan være aktivitetshindrende og har ikke vært tilsiktet. Østfold Fotballkrets har derfor for de nevnte klasser besluttet følgende bestemmelse gjeldende for sesongen 2014:

«Dersom en klubb stiller med flere lag i nevnte konkurranseklasser (aldersklasser) kan alle innbyttere og inntil to spillere som har deltatt fra start på høyere rangert lag delta på lavere rangert lag i påfølgende kamp»
Bestemmelsen vil bli tatt inn i ØFKs Breddereglement som lokal tilpasning til fordel for §2-12 (1) i NFFs Kampreglement.
Med vennlig hilsen

Øyvind Strøm
Daglig leder

onsdag 12. februar 2014

Våt Høiås og parkering ved KG

Med varmegrader og en del nedbør er det tøft å holde en OK standard på Høiås.  Ole Martin gjør sitt aller beste, og håper på at kuldegradene snart melder seg sånn at han får kjørt på noen lass med grus og får banen tilbake i god skikk.

På kunstgresset er det stadig vekk tungt for lagledere/trenere å gå ned bakken.  Kun unntaksvis kan man kjøre ned dersom man har veldig mye utstyr. Men et nett med baller er IKKE mye utstyr. Enda verre er at ungene blir kjørt ned. Vi ber om at lagledere/trenere gjør en innskjerping her.  Frogn vgs er veldig opptatt av dette og har sagt at de i verste fall vil bøtelegge DFI for dette. I så fall vil dette belastes det enkelte lag.

Altså!  Dere skal gå ned. Sånn er det bare:-)

tirsdag 11. februar 2014

TRENERKURS

TRENERKURS 

Datoen for første modul i trener kurset er nå satt. Teoridelen holdes i klubbhuset til Ås og praksisdelen holdes i Åshallen. 

Datoene er som følger: 
Lørdag 8. mars kl. 0900 til kl. 1500
Søndag 9. mars kl. 1000 til kl 1600
Onsdag 12. mars kl. 1800 til kl. 2200. 
 
Det er fortsatt ledige plasser og ber trenere lagledere prioritere et slik kurs. 
Se info under!
Trenerkurs-NFF C-lisens
For å sikre at trenerkompetansen i fotballgruppa blir opprettholdt, går vi nå igang igjen med å holde trenerkurs. Trenerkurset som nå vil bli holdt er det som heter C-lisens, og er rettet mot barne- og ungdomsfotballen. Dette er et grunnleggende kurs som gir mange tips om diverse øvelser i barne- og ungdomsfotallen. Et meget godt og variert kurs som vil gjøre trenergjerning lettere og mer interessant. Instruktør er Kjetil Elvebakken. 
 
For få gjennomført kursene må det være minimum 15 stk som melder seg på. Hele kurset består av 4 moduler hvor første modul er planlagt i mars-2014. 

Påmeldingsfrist er umiddelbart! 
 
Ber de som ønsker å delta på dette om å sende epost til thomasdahl10@gmail.no med en kort beskrivelse av hvilket lag i DFI man har en rolle rundt.
Trykk på linken for å få informasjon av kursene: http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/NFF_C-lisens/

Hilsen 

Sportslig utvalg

mandag 10. februar 2014

LagslisterDFI Fotball minner om at oppdaterte lagslister MÅ sendes inn til dfi@dfi.no snarest.
 
Listen skal inneholde:
Navn, Adresse, fødselsdato og E-postadresse
 
mvh
Per/Stein

onsdag 5. februar 2014

ALLMANNAMØTE 13.FEBRUARALMANNAMØTE 13. FEBRUAR: STATUS DFI FOTBALL OG VEIEN VIDERE.

DFI Fotball er Østfold Fotballkrets største klubb og drives med stort engasjement gjennom
tusenvis av årlige dugnadstimer både i junior- og seniorgruppa. Like fullt trenger klubben
flere hoder og hender, som sammen kan være med å bidra til å løfte fotballen videre i felles

DFI Hovedstyret inviterer alle foreldre, trenere, lagledere, oppmenn og støttespillere som
er engasjert i fotball eller i idrettslaget forøvrig, til å være med på møtet for å komme med
innspill, synpunkter og være med på diskusjonen rundt dette.

Sett av torsdag 13.februar fra kl. 19.00 og møt opp i Kafeteriaen i Frognhallen!

1. Presentasjon av evalueringsrapport for fotball senior
2. Dugnadsånd og klubbkultur fra junior til senior.
3. Veien videre. Budsjett, handlingsplan, struktur, organisering. Seiersten idrettspark og


Hilsen Drøbak-Frogn IL v/Hovedstyret

søndag 2. februar 2014

Kampoppsett miniturnering - oppdatert med endringer i tidsskjema

Her er kampoppsett for helgens kamper i Frognhallen.  Som nevnt spiller 2007 på tvers av banen på litt mindre mål.  Kampenes lengde er 1x12 minutter.  Det er viktig at lagene er klare til å spille til oppsatt skjema sånn at vi unngår forsinkelser.

Det blir høytalertjeneste, kiosk og mye moro. J19 stiller som dommere.  I og med at det er en "treningsturnering" så blir det ikke premiering denne gangen. Den må publikum stå for gjennom å heie på alle lagene. Husk at vi er en klubb, og at vi spiller etter Fair Play. Så vi heier på alle:-)

Kampene går sånn:

2007
10:00 Drøbak Blå – Sogsti Blå  - bane 1
10:00 Sogsti Rød – Heer Blå   - bane 2
10:15 Drøbak Rød – Dyrløkke  - bane 1
10:15 Heer Rød – Sogsti Gul  - bane 2

2007
10:30 Drøbak Blå – Sogsti Rød  - bane 1
10:30 Sogsti Blå – Heer Blå  - bane 2
10:45 Drøbak Rød – Sogsti Gul   - bane 1
10:45 Heer Rød – Dyrløkke - bane 2

2006

11:00 Dyrløkke – Sogsti Storm 
11:15 Heer Rød – Sogsti Torden
11:30 Heer Blå – Drøbak Blå
11:45 Sogsti Kraft – Drøbak rød

2007
12:00 Drøbak Blå – Heer Rød  .  bane 1
12:00 Sogsti Blå – Drøbak Rød  - bane 2
12:15 Sogsti Rød – Dyrløkke  - bane 1
12:15  Sogsti Gul – Heer Blå   -  bane 2

2006:

12:30Dyrløkke – Heer Rød
12:45 Heer Blå – Sogsti Kraft
13:00 Drøbak Rød – Sogsti Torden
13:15 Sogsti Storm – Drøbak Blå

2005
13:30 Sogsti – Drøbak Blå
13:45 Dyrløkke – Drøbak Rød

2006
14:00 Dyrløkke – Sogsti Kraft
14:15 Sogsti Torden – Drøbak Blå
14:30 Heer Blå – Sogsti Storm
14:45 Heer Rød – Drøbak Rød

2005
15:00 Sogsti – Drøbak Rød
15:15 Dyrløkke – Drøbak Blå

2005
15:30 Dyrløkke – Sogsti
15:45 Drøbak Rød – Drøbak Blå